Nowa Sportowa Rzeczywistość

Nowa Sportowa Rzeczywistość post thumbnail image

Wracamy do treningów ‼️ Zajęcia w okresie nowej sportowej rzeczywistości realizowane przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Sulejówku będą objęte specjalnymi procedurami organizacyjnymi. 🔸Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi na treningach. Na razie wznawiamy zajęcia najstarszej grupy prowadzonej przez trenera Macieja Czyża. 🔸Zapisy na treningi odbywają się on-line. Brak obecności na treningu przy wcześniejszej rezerwacji, dyskwalifikuje zawodnika, z pozostałych treningów. (zapisuje się = jestem na treningu) 🔸Treningi będą prowadzone w 2 lub 3 grupach 6 osobowych od godziny 15:00 do 17:30 (czas treningu od 45 do 60 minut)

„ Procedury organizacji zajęć sportowych w klubie UKS Herkules Sulejówek”

1. Organizatorem zajęć sportowych jest Uczniowski Klub Sportowy Herkules Sulejówek 2. W zajęciach mogą uczestniczyć zawodnicy grup GSP (roczniki 2006 i starsi) 3. Treningi mogą być organizowane na sportowych obiektach otwartych takich jak: stadiony lekkoatletyczne, wielofunkcyjne boiska sportowe, boiska orlik, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe, siłownie zewnętrzne i inne o podobnym charakterze lub w terenie ( las, park). 4. W zajęciach grupowych może brać udział jednorazowo, na wyznaczonym obiekcie maksymalnie 7 osób, w tym 6 zawodników i trener. 5. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniej zawartego porozumienia. Zalecana jest rezerwacja obiektów on-line lub telefoniczna. 6. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Na trasie przemieszczania : dom – trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi. 7. Klub organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp. 8. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej. 9. Zajęcia sportowe, wraz z procedurami sanitarnymi trwają 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników, trener ma prawo prowadzić zajęcia w dwóch lub nawet w trzech jednostkach treningowych w ciągu jednego dnia z różnymi grupami zawodników. W wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić, jednak nie mniej niż do 45 minut. 10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego. Wskazane jest aby administrator obiektu udostępnił WC z umywalką. 11. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego, a zawodnicy GSU i GSP ważne orzeczenie lekarskie do uprawiania sportu. 12. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia organizator zajęć. 13. Trener prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek. 14. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami treningowymi w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego. 15. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie. 16. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania w szatni depozytowej lub przebieralni. 17. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu płotki, kule, młoty itp. przy korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący. 18. Konieczna jest rezygnacja z procedury podania sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach. 19. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.     Wszelkie pytania proszę kierować do trenera Macieja Czyża (📱 500-018-105) ]]>

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *