Składki członkowskie – sekcje szkolne

Składki członkowskie są przeznaczane na codzienne funkcjonowanie klubu. Dzięki półrocznym wpłatom, możemy pokrywać koszty ubezpieczeniowe oraz zakup sprzętu sportowego, który się zużywa i jest uzupełniany na bieżąco.

Składki członkowskie za udział w zajęciach sekcji szkolnych wpłacamy:

  • Pierwsza część do 30 czerwca
  • Druga część do 20 grudnia

Opłat dokonujemy na konto klubu:

Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” Sulejówek
ul. Narutowicza 10
05-071 Sulejówek
Numer konta: 09 1240 2148 1111 0000 3032 0284
Tytuł: [imię i nazwisko dziecka] – składka członkowska sekcja szkolna [nazwisko trenera]
Opłata: 50 zł / pół roku

Proszę zwracać uwagę na treść TYTUŁU przelewu – jest to bardzo ważne!