Składki członkowskie UKS Herkules

Składki członkowskie za udział w zajęciach sportowych wpłacamy do 10 dnia każdego miesiąca na konto klubu:

Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” Sulejówek
ul. Narutowicza 10
05-071 Sulejówek
Numer konta: 09 1240 2148 1111 0000 3032 0284
Tytuł: [imię i nazwisko dziecka] – składka członkowska za miesiąc [wpisać za jaki miesiąc]

Składka za 1 miesiąc wynosi 80 zł

Składki można wpłacać również do przodu!