Składki członkowskie – sekcje sportowe

Składki członkowskie są przeznaczane na codzienne funkcjonowanie klubu. Dzięki comiesięcznym wpłatom, możemy pokrywać opłaty licencyjne, startowe, ubezpieczeniowe, transportowe, wynajem obiektów sportowych czy dofinansowania do zakupów ciuchów sportowych. Ze składek członkowskich pokrywamy również koszty zakupu sprzętu sportowego, który się zużywa i jest uzupełniany na bieżąco.

Składka członkowska sekcji sportowych to również w małej części pokrycie wynagrodzenia trenera za nadgodziny wypracowane podczas wyjazdów na zawody sportowe.

Składki członkowskie za udział w zajęciach sekcji sportowych wpłacamy do 10 dnia każdego miesiąca na konto klubu:

Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” Sulejówek
ul. Narutowicza 10
05-071 Sulejówek
Numer konta: 09 1240 2148 1111 0000 3032 0284
Tytuł: [imię i nazwisko dziecka] – składka członkowska za miesiąc [wpisać za jaki miesiąc]
Opłata: 80 zł / miesiąc

Proszę zwracać uwagę na treść TYTUŁU przelewu – jest to bardzo ważne!