Rekordy Klubu

Rekordy klubu odnotowywane są tylko w konkurencjach na stadionie otwartym w kategorii OPEN (bez podziału na wiek).

Po naciśnięciu przycisku z wybranym blokiem ukaże się szczegółowy podział konkurencji.