Sekcja Sportowa

Głównym celem sekcji sportowej klubu jest rozwój dzieci i młodzieży w kierunku mistrzostwa sportowego oparty na autorskim programie szkoleniowym oraz propagowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki przeciwdziałania od uzależnień poprzez sport!

Nasz klub prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci z miasta Sulejówek i okolic, które mają na celu stworzenie możliwości rozwoju ukierunkowanego na osiągnięcie mistrzostwa sportowego oraz na rzecz zdrowego trybu życia, rozwijania  swojej sprawności i tężyzny fizycznej.

Sport jest najlepszym czynnikiem pokazującym dzieciom i młodzieży alternatywną formę rozwijania zainteresowań!

Zgodnie z naszym programem sportowym,  zajęcia będą się odbywały w stałych terminach na przyszkolnych  obiektach sportowych przystosowanych do specjalistycznych treningów.  

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLNYCH:

Lekkoatletyka
Liceum ogólnokształcące – Trener Maciej Czyż

Miejsce zajęć: Sulejówek, ul. Paderewskiego 29 lub Park Glinianki
Terminy zajęć: dostępne na głównej stronie

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 – TRENER STANISŁAW TYBOROWSKI

Miejsce zajęć: Sulejówek, ul. Narutowicza 10
Terminy zajęć: dostępne na głównej stronie

Zajęcia realizowane przy wsparciu środków finansowych Miasta Sulejówek