UKS Herkules

Treningi lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży rozwijające ich zdolności motoryczne! Zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów na obiektach sportowych miasta Sulejówek.

Nasze treningi mają na celu rozwój zawodników pod kątem dążenia do Mistrzostwa Sportowego!

Grupy Treningowe

Trener Stanisław Tyborowski – zajęcia na boisku przy ul. Narutowicza 10 (Szkoła Podstawowa nr 4)

Roczniki 2010 i młodsi
Środa 17:00
Piątek 17:00

Roczniki 2008 – 2009 
Poniedziałek
Środa 18:00
Piątek 18:00

Trener Maciej Czyż – zajęcia na boisku przy ul. Paderewskiego 29 (Liceum w Sulejówku)

Roczniki 2010 i młodsi
Wtorek 16:30
Piątek 16:45

Roczniki 2008 – 2009
Poniedziałek 17:00
Środa 17:00
Piątek 18:00

Roczniki 2000 – 2007(możliwe zmiany po ustaleniach indywidualnych)
Poniedziałek 18:00
Wtorek 17:30
Środa 18:00
Czwartek 17:30
Piątek 18:00
Sobota – ust. Indywidualne

Baza Treningowa

Treningi odbywają się na szkolnych obiektach sportowych miasta Sulejówek. Dzięki doskonałej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 i Liceum Ogólnokształcącym mamy dostęp do stadionów lekkoatletycznych, sali gimnastycznej i siłowni. Treningi są realizowane z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Na obiektach przy ul. Narutowicza 10 zawodnicy mają dostęp do szatni z natryskami. Stadion lekkoatletyczny wyposażony jest w bieżnię okrężną o długości 239m, prostą 60m oraz skocznią w dal.

Podczas zajęć przy ul. Paderewskiego 29 zawodnicy mają dostęp do drewnianego budynku klubowego, gdzie można się przebrać lecz nie ma tam natrysków. Stadion jest wyposażony w bieżnię okrężną o długości 300m, prostą 100m, skocznią w dal i rzutnią do pchnięcia kulą.

W okresach przygotowawczych zajęcia mogą się odbywać na terenie Parku Glinianki lub innych terenach leśnych w Sulejówku

Fundusz Zawodniczy

Nasz klub prowadzi fundusz zawodniczy, który przeznaczony jest na zakup wody, uzupełnienie w brakach sprzętowych, dofinansowaniach do opłat za zawody, licencje, przejazdy itp.

Miesięczna składka wynosi 50 zł
płatne do 15 dnia każdego miesiąca

Składki można opłacać osobiście do trenera prowadzącego lub na konto:
Numer konta: 89 1140 2004 0000 3502 5487 2030
Dane właściciela: Maciej Czyż, ul. Konopnickiej 36a, 05-071 Sulejówek
Tytuł: Składka za [imię i nazwisko zawodnika] – [miesiąc za który wnosimy opłatę]

Komunikacja klubowa

Od marca 2021 wprowadziliśmy zmianę komunikacji na linii Klub – Rodzice.

Każda z grup treningowych komunikuje się za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. Po ściągnięciu aplikacji prosimy o kontakt z trenerem celem dodatnia do odpowiedniej grupy komunikacyjnej.

Najważniejsze informacje będą przekazywane również za pośrednictwem tej strony internetowej. Informacje dotyczące zgrupowań będą w oddzielnej zakładce Menu Głównego.

Zajęcia realizujemy dzięki wsparciu funduszy

Miasta Sulejówek

www.sulejowek.pl